ПАРАФІЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ ВІТАЄ ГОСТЕЙ !  ***2021 «Рік святого Йосифа» ***24.04'21 ЛАЗАРЕВА СУБОТА ***25.04'21 Неділя КВІТНАJordan - Święto Objawienia Pańskiego

     19 stycznia Kościół greckokatolicki obchodzi Święto Objawienia Pańskiego, popularnie zwane Jordanem, na pamiątkę chrztu Pana Jezusa w tej rzece. Woda poświęcona w tym dniu ma chronić przed złem i leczyć wszelkie choroby. Poświęcenie wody jest nawiązaniem do chrztu Jezusa.
      Zgodnie z tradycją poświęcenie wody powinno odbywać się nad brzegami rzek i jezior. W czasie obrzędu poświęcenia wody kapłan trzykrotnie zanurza w wodzie trójramienny świecznik, następnie robi znak krzyża dłonią, zanurzając ją trzy razy w wodzie.

   Cały obrzęd kończy trzykrotne podniesienie krzyża z wizerunkiem Pana Jezusa i zanurzenie go w wodzie. W przeddzień tego święta odbywa się Szczedryj Weczir. To czas, w którym parafianie mogą spotkać się przy wspólnej tradycyjnej kolacji, porozmawiać, pośpiewać kolędy.
      Dla ludności ukraińskiej, która znalazła się na ziemiach zachodnich i północnych Polski po 1947 roku, cerkiew jest miejscem podtrzymywania tradycji religijnych i kulturalnych. Wokół parafii kwitnie życie kulturalne, kultywowane są tradycje i podtrzymywana jest przynależność narodowa. Udział w nabożeństwach oprócz wymiaru religijnego podkreśla odmienność eklezjologiczną, wskazując na przynależność grekokatolików do Katolickich Kościołów wschodnich.


Informacje pobrano ze strony www.grekokatolicy.walcz.pl

ДЕКАДА МІСІЙНОСТІ

 Хрест говорить нам, ось як Бог нас полюбив

Pozostałe Parafie Węgorzewskiego Dekanatu:
Statystyki:
Razem: 2600062 razy
Dziś: 14 razy